Ransby

Kör säkert i sommar

Det sker årligen en mängd bilolyckor ute på de svenska vägarna. En del av olyckorna får inga skador på de människor som är inblandade, men tyvärr är det alltför många av dem som har en dödlig utgång. Trots att Sverige under stora delar av året har hala väglag till följd av snö och kyla, så är det en hög olycksstatistik även under sommaren. Människor är stressade och vill ta sig fram alltför fort i kombination med en övertro på sin egen körförmåga, man kör även fast man har alkohol i kroppen eller så kör man även fast man är för trött. Anledningarna bakom olyckorna är många. Men det finns små medel till att kunna förbättra statistiken, i alla fall lite grann.

  • Tänk på att investera i kompletta hjul som håller måttet
  • Slarva inte med servicen
  • Använd alltid bilbälte

Biltesterna är viktiga

För bilindustrin, och för bilanvändaren i slutändan, är det viktigt att man på riktigt kan testa dem på alla möjliga olika sätt.  Om bilarna i framtiden ska kunna bli smartare så gäller det också att det finns möjligheter att testa dem på smartare sätt. Att ta fram en helt ny bilmodell på marknaden kräver mycket, både när det gäller investeringar och i själva utförandet. När bilen väl har kommit ut på marknaden är det viktigt att den håller måttet och att alla de saker som kan gå fel, redan har upptäckts och ändrats under den period då bilmodellen var under utveckling.  Detta är en av anledningarna till att man nu har tagit beslutet att en ny biltestbana ska byggas i Sverige. Testbanan kommer att vara unik i sitt slag, och byggas upp i utkanten av Borås. Det långsiktiga målet när det gäller testbanan är att man på sikt ska kunna minska antalet bilolyckor som inträffar i trafiken.